Τέντες με αντιρίδα

Μηχανισμοί

Απλός χειροκίνητος με μανιβέλα.

Πλεονεκτήματα

Σταθερή, γερή και οικονομική κατασκευή που διαθέτει μεγάλη αντοχή στον αέρα.