Καποτίνες (Κουρμπωτές Τέντες)

Μηχανισμοί

– σταθερές χειροκίνητες με κορδόνι στήριξης

– ηλεκτρικές τηλεχειριζόμενες με μοτέρ

Πλεονεκτήματα

Σταθερή γερή κατασκευή για αντοχή στον αέρα. Κάλυψη και στεγανοποίηση εκτεθειμένων παραθύρων.