Εφελκυόμενες Κατασκευές

Με την εμπειρία και τεχνογνωσία ετών, αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την κατασκευή ξεχωριστών εφελκυόμενων κατασκευών για σκίαση με στυλ.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά δείγματα της δουλειάς μας.